Priebeh objednávky:

Fakturačné údaje
Rekapitulácia
Potvrdenie

 

Typ objednávky
Vaše údaje
Už zakúpená licencia
Vyplňte prosím údaje o užívateľovi pre načítanie informácií.
Typ upgradu
Verzia aplikácie
Verzia databázy
Možnosti Windows verzie

Verzie s Kilometrovníkom umožňujú:

  • Prezeranie vybranej trasy vrátane výpočtu nákladov, času jazdy a mýtneho.
  • Zobraziť itinerár vypočítanej trasy.
  • Orientačný výpočet mýtneho v Česku, Slovensku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku.
  • Vyhľadávanie ponúk prepráv a voľných vozov pomocou prejazdových kilometrov.
  • Dokládky.

Využitie programu pre viac disponentov za predpokladu možnosti inštalácie na server a využitie v rámci internej siete. Verziu NET1 je možné nainštalovať tiež na flash disk a využívať ako prenosnú verziu.

Možnosti Android verzie

Autorizačný telefón slúži na spravovanie všetkých zakúpených Android licencií. Zaisťuje bezpečnosť jednotlivých inštalácií. Číslo autorizačného telefónu musí byť v majetku firmy. Túto skutočnosť treba doložiť príslušným dokladom (zmluva s operátorom, vyúčtovanie za služby,...). Na uvedené číslo bude poslaná autorizačná a overovacia SMS. Toto číslo treba doplniť do zmluvy o poskytovaní dopravných informácií.

Iba v prípade zakúpenia sieťovej verzie programu Windows možno využívať viac prístupov k verzii programu Android.

Upozornenie: Skúšobná prevádzka je obdobie prvých 30 dní trvania zmluvy. Obdobie tejto tzv. skúšobnej prevádzky nebude príjemcovi účtované. Firma má nárok na využitie maximálne jedného obdobia mesačnej skúšobnej prevádzky. Ak budem chcieť prevádzkovať systém aj po skúšobnej prevádzke, uhradím plnú cenu programu podľa priloženej zálohovej faktúry najneskôr v deň ukončenia skúšobnej prevádzky.

Rozšírenie o licenciu Android

Pri rozšírení vašej licencie o Android verziu treba zároveň upgradovať vašu verziu Windows, pretože zatiaľ nemáte program verzie 9. Vypočítaná cena preto obsahuje aj poplatok za upgrade vašej Windows verzie.

- EUR bez DPH