RAALTRANS Editor

Stručný popis programu pre Windows.

 

 

Princíp databanky Raaltrans

Databanka ponúka dve základné funkcie. Prvou z nich je zadanie vlastnej ponuky prepravy (nákladu) alebo voľného vozidla. Druhou funkciou je vyhľadávanie v ponukách ostatných užívateľov. Po zadaní ponuky máte dve možnosti. Buď počkáte, až sa na zadanú ponuku ozvú iní užívatelia systému RAALTRANS, alebo si môžete zobraziť ponuky zadané inými užívateľmi a nájsť si protiponuku k vašej ponuke. Tieto dve základné funkcie sú doplnené o mnoho ďalších možností, ako efektívne hľadať a ponúkať ponuky.

Stručný popis programu

Program je rozdelený do niekoľkých častí:

  • V Zadaní môžete zadávať, upravovať a mazať vlastné ponuky nákladov a voľných áut.
  • Prezeranie slúži na vyhľadávanie ponúk s možnosťou zobrazení kontaktov zadávajúcej firmy.
  • Zoznam užívateľov – tu si môžete nechať zobraziť všetky firmy v systéme RAALTRANS s kontaktnými informáciami (adresa, telefón, fax, e-mail,…).
  • Funkcia Prejazdy umožňuje vyhľadávať ponuky, ktorých miesto nakládky sa nachádza napr. 100 km od vami zadaného miesta a vykládka je 100 km od vami zadaného miesta vykládky. (Iba pri verzii programu s Kilometrovníkom).
  • Pomocou funkcie Dokládky nájde vhodné náklady v okolí vašej trasy.
  • Párovanie k vašim zadaným ponukám zobrazí príslušné protiponuky prepráv/voľných vozidiel podľa vami zadaných kritérií.
  • Kilometrovník slúži ako podpora funkcií Prejazdy a Dokládky. Samostatne navrhuje trasu a počíta mýto.
  • Archivácia slúži na uloženie vašich i cudzích ponúk, ktoré ste realizovali alebo práve realizujete.
  • Správy od spoločnosti RAALTRANS

 

Zadanie a úpravy vlastných ponúk

Zadanie umožňuje zadať do systému vlastné ponuky prepráv a voľných vozidiel.

K povinným položkám patrí miesto nakládky a vykládky, údaje o type a veľkosti nákladu alebo nákladového priestoru vozidla a dátum realizácie. Ďalšie položky sú už voliteľné (počet paliet, ADR, spôsob nakládky, ...)


 

Prezeranie

 

Prepravy a voĽné vozidlá

Táto časť programu umožňuje prezerať ucelené údaje (prepravy, voľné vozidlá) ponúkané v systéme RAALTRANS a zároveň zobraziť údaje o firme, ktorá ponuku zadala.

Vyhľadávanie je možné podľa filtrov (miesta nakládky, vykládky, veľkosti nákladu, požadovaného vozidla, ...)

 

Informáce o zadávateľovi ponuky

Základné informácie o firme zadávajúcej zvolenú ponuku sa zobrazujú v dolnej časti okna. Podrobné informácie o zadávateľovi ponuky môžete vyvolať dvojklikom myši na ponuke alebo stlačením tlačidla „Zadávateľ“. Po stlačení sa zobrazí informačné okno s kompletnými údajmi o firme a zadanej ponuke.

Kontaktné údaje sú interaktívne, je možné využiť priame vytáčanie telefónneho čísla, komunikáciu po Skype, písanie e-mailov atď.

K jednotlivým firmám možno vkladať vlastné poznámky, kontakty a skúsenosti, ktoré slúžia len pre potrebu vašej spoločnosti. Tieto údaje sa zobrazia vždy pri prezeraní detailov (detailných informácií) o konkrétnej firme.


 

Výpočet vzdialenosti a zobrazenie schémy trasy

K jednotlivým ponukám možno vypočítať vzdialenosť, náklady na prepravu podľa vami zadaných kritérií, mýto a zobraziť trasu.

Trasu možno zobraziť aj alternatívne v aplikácii GOOGLE MAPS.

 

Zoznam firiem užívateľov databanky

Tu si môžete nechať zobraziť zoznam firiem, ktoré sú účastníkmi systému RAALTRANS. Databáza obsahuje ucelený zoznam fakturačných a kontaktných údajov o danej firme, informácie o zmenách v registroch, doplnkové informácie a poznámky vložené užívateľom.

 

Prejazdy

(iba pri verzii s kilometrovníkom)

Funkcia umožňuje zoradiť ponuky prepráv a voľných vozidiel podľa prejazdových kilometrov (kilometrov prejdených bez nákladu) alebo si nechať zobraziť ponuky nachádzajúce sa do určitej vzdialenosti od miesta nakládky a vykládky. Funkcia tak ušetrí prácne hľadanie optimálneho nákladu pre vaše voľné vozidlo (alebo naopak, najlepšie umiestnené voľné vozidlo pre váš náklad) podľa názvu alebo PSČ miesta nakládky a vykládky.


 

Výpočet prejazdov

Po otvorení zadáte, odkiaľ a kam hľadáte ponuku (napr. kde stojí vaše nevyťažené vozidlo a kam ho chcete premiestniť – napr. sídlo vašej firmy) a maximálnu tolerovanú vzdialenosť miesta od stanoviska vozidla (a podobne miesta vykládky od zadaného cieľového miesta – napr. vašej firmy). Program po výpočte zobrazí ponuky zoradené podľa prejazdových kilometrov s kilometrovým obmedzením prejazdu od zadaného miesta. Prejazdovým kilometrom sa myslí vzdialenosť, ktorú musíte prejsť s prázdnym vozidlom k miestu nakládky a z miesta vykládky do vami zadaného cieľa (napr. sídlo vašej firmy).

Príklad: Hľadám ponuku z Eindhovenu v Holandsku do Brna. V tabuľke budú najprv zobrazené ponuky priamo z Eindhovenu do Brna (prejazd 0 km) a potom ponuky, ktoré sa najviac blížia vami zadanej trase. Program vám ponúkne napríklad aj trasu z Genku v Belgicku (prejazd 77 km z Eindhovenu do Genku), teda aj ponuku, ktorá má miesto nakládky v inom štáte.


Dokládky

(iba pri verzii s kilometrovníkom)

Program umožňuje aj vyhľadávanie vhodných dokládok k vašej hlavnej preprave. Všetky dostupné ponuky prepráv sú tak zoradené z hľadiska vhodnosti využitia pre dokládku. Bez zložitého hľadania tak za pár sekúnd na prvej stránke tabuľky s výsledkami uvidíte najvhodnejšie možné dokládky a údaje potrebné na rozhodnutie, či sa vám dokládka vyplatí.

Príklad: Mám zaistený náklad pre príves z Barcelony do Pardubíc, vo vozidle mám voľnú kapacitu 6 úložných metrov a 5 ton. Hľadám vhodnú dokládku. Ako vhodnú dokládku s minimálnou zachádzkou (1,9 km) môžem využiť náklad z francúzskeho Montpellier do Prahy. Hlavný náklad poveziem 1834 km, dokládku 1394 km.

 

Párovanie ponúk

Program umožňuje aj automatické párovanie vlastných ponúk s ponukami zadanými inými užívateľmi databanky RAALTRANS. Ak máte zadané vlastné ponuky, program pomocou tejto funkcie vyhľadá príslušné protiponuky, ktoré potom možno filtrovať podľa vašich požiadaviek. Ak máte napr. náklad s hmotnosťou 1 tony, môžete pre párovanie zadať, že ho chcete prepraviť autom s nosnosťou od 1 do 3 ton. Možno tak vylúčiť ponuky, ktoré by znamenali, že by váš náklad bol prepravený zbytočne  veľkým a prevádzkovo nákladným vozidlom a pod.

Archív

Archív slúži na časovo neobmedzené uloženie vami vybraných ponúk prepráv, voľných vozidiel a inzerátov. Spolu s archivovanou ponukou sa ukladajú aj informácie o zadávajúcej firme. Archivácia umožňuje zachovať údaje o ponuke aj po jej zrušení zadávateľom. K jednotlivým archivovaným ponukám môžete písať rôzne poznámky, automaticky doplnené o autora, dátum a čas zápisu.

Automaticky sa archivujú aj všetky vami zadané ponuky.

Kilometrovník

Kilometrovník slúži na výpočet a zobrazenie vami zvolenej trasy. Trasu možno zadávať s prakticky neobmedzeným množstvom prejazdných miest. Výber optimálnej trasy prebehne s ohľadom na parametre vami zvoleného vozidla. V prípade viacbodovej trasy (napr. okružnej alebo zbernej) možno zveriť programu aj voľbu optimálneho poradia prejazdov po jednotlivých bodoch trasy. Kritériom pre optimalizáciu môže byť vzdialenosť, čas alebo finančné náklady.

K nájdenej trase si môžete nechať zobraziť, príp. vytlačiť itinerár.

Parametre, ktoré ovplyvňujú ponúknutú trasu a výsledné náklady, môžu byť typ vozidla (rýchlosť na jednotlivých typoch ciest, cena mýta, náklady na vozidlo a vodiča). Tieto parametre auta si môžete ľubovoľne upravovať.