Funkcie Databanky

Ponúkame dokonalé riešenie prepravných a vyťažovacích potrieb pre dopravné a špedičné firmy, výrobné závody a podniky poskytujúce služby.

Databanka ponúka dve základné funkcie. Prvou funkciou je zadanie vlastnej ponuky prepravy nákladu alebo voľného vozidla. Druhou funkciou je vyhľadávanie v ponukách ostatných užívateľov. Naše programy okrem toho ponúkaju mnoho ďalších užitočných nástrojov.

 

Zadávanie ponúk

V tejto sekcii môžete zadávať ponuky prepráv a voľných vozov a ponúkať ich ostatným uživateľom. Stačí vyplniť informácie o mieste nakládky, vykládky, rozmeroch nakládky a ďalšie prípadné podrobnosti. Vaša ponuka bude nasledovne vidideľná pre ostatných užívateľov, ktorí na zadanú ponuku môžu zareagovať. Prostredníctvom funkcie zadávania je možné ostatným uživateľom ponúkať vlastné voľné vozidlá k preprave ich nákladov.

 

Ponuky s prepadnutým dátumom sa automaticky zafarbia do červena. Z týchto ponúk je možné aktualizovať dátum, prípadne ich vymazať, čím sa presunú do vášho „Archívu zadávania“. Archív zadávania je možný cez úvodnú obrazovku, alebo cez navigačný panel. Z archívu môžete svoje ponuky znova zverejniť, čiže aktualizovať a automaticky sa tak presunú do funkcie zadávania.

 

 

Prezeranie ponúk

V prezeraní ponúk si môžete prechádzať ponuky prepráv alebo voľných vozov zaznamenaných od ostatných užívateľov databanky. V ponukách nájdete napríklad miesto nakládky a vykládky, dátum, tonáž a mnoho ďalších detailov o zadanej ponuke, taktiež kontakty na zadávateľa, prostredníctvom ktorých sa dohovoríte na ďalších krokoch o preprave.

 

Pokiaľ často filtrujete ponuky s podobnými údajmi, môžete si filter trvalo nastaviť. Medzi nastavenými filtrami si môžete ľubovoľne prepínať. Načítanie ponúk prebieha pomocou funkcie auto-načítanie, alebo tlačítka“ NOVÉ DÁTA“. Pre vyhľadávanie ponúk slúžia aj ďalšie funkcie - „Prejazdy“ a „Dokládky“. Všetky funkcie pre vyhľadávanie čerpajú ponuky z rovnakej databázy, rozdiel je iba v spôsobe vyhľadávania.

 

 

Prejazdy

Táto funkcia umožňuje zoradiť ponuky prepráv alebo voľných vozov podľa prejazdových kilometrov (vzdialenosť od hľadaného miesta) alebo zobraziť ponuky v určenej vzdialenosti od okolia miesta nakládky a vykládky. Týmto sa uľahčuje hľadanie optimálnej prepravy alebo vozidla. Tento okruh vygenerovaných ponúk zahrňuje ponuky i cez hranice krajov a štátov. Po zadaní miesta nakládky alebo vykládky a maximálnej vzdialenosti okolia program zobrazí ponuky zoradené podľa prejazdových kilometrov od najkratších po najdlhšie.

 

 

Dokládky

Databanka taktiež umožňuje vyhľadávanie vhodných dokládok k vašej hlavnej preprave. Všetky dostupné ponuky prepráv sú tak zoradené z hľadiska výhodnosti využitia pre dokládku. Bez zložitého hľadania sa za pár sekúnd zobrazí v zozname ponúk dokládok. Zobrazia sa najvhodnejšie možné dokládky a informácie potrebné k vášmu rozhodnutiu, či dokládka spĺňa vaše požiadavky.
Príklad: Mám zaistený náklad pre náves z Barcelony do Olomouca, vo vozidle mi zostáva voľná kapacita 6 ložných metrov a 8 ton. Ako najvhodnejšiu dokládku s minimálnym prejazdom do 18 km môžem využiť dohľadaný náklad z Barcelony do Mohelnice.

Typy licencií

Popis verzií
Československo Verzia „ČESKOSLOVENSKO“ zlučuje „VNÚTRO CZ“ a „VNÚTRO SK“ vrátane pohybu medzi ČR a SR.
Global Verzia „GLOBAL“ umožňuje zadávať a prezerať všetky ponuky vnútroštátne aj medzinárodné.

Ako sa registrovať

Ak máte záujem stať sa užívateľom databanky RAALTRANS, musíte mať uzavretú zmluvu so spoločnosťou RAALTRANS a.s. Databanku RAALTRANS možno používať na všetkých operačných systémoch vybavených webovým prehliadačom.

  1. Vyplňte on-line objednávku.
  2. Po akceptácii objednávky vám je zaslaný prístup do databanky. Pre postup prihlásenia do databanky môžete využiť návod.
  3. Za prístup do databanky RAALTRANS vám bude za každý mesiac spätne fakturovaná paušálna cena podľa verzie vášho programu.

Ak si nie istí výberom verzie, alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte využiť dispečing našej spoločnosti.