Průběh objednávky:

Fakturační údaje
Rekapitulace
Potvrzení

 

Typ objednávky
Vaše údaje
Již zakoupená licence
Vyplňte prosím údaje o uživateli pro načtení informací.
Typ upgradu
Verze aplikace
Verze databáze
Možnosti Windows verze
Možnosti android verze

Autorizační telefon slouží pro správu všech zakoupených Android licencí. Zajišťuje bezpečnost jednotlivých instalací. Číslo autorizačního telefonu musí být v majetku firmy. Tuto skutečnost je nutné doložit odpovídajícím dokladem (smlouva s operátorem, vyúčtování za služby,...). Na uvedené číslo budou zasílány autorizační a ověřovací SMS. Toto číslo je také nutné vyplnit do smlouvy o poskytování dopravních informací.

Pouze v případě zakoupení síťové Windows verze programu je možné využívat více přístupů k Android verzi programu.

Upozornění: Zkušební provoz je období prvních 30 dnů trvání smlouvy. Období tohoto tzv. zkušebního provozu nebude příjemci účtováno. Firma má nárok na využití maximálně jednoho období měsíčního zkušebního provozu. Pokud budu chtít provozovat systém i po zkušebním provozu, uhradím plnou cenu programu dle přiložené zálohové faktury nejpozději v den ukončení zkušebního provozu.

Rozšíření o licenci Android

Při rozšíření vaší licence o Android verzi je potřeba zároveň upgrade vaší Windows verze, protože zatím nemáte program verze 9. Vypočítaná cena tedy obsahuje i poplatek za upgrade vaší Windows verze.

- Kč bez DPH